ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εξαιρετικοί άνθρωποι, συνεργάτες, ικανό και κατάλληλο προσωπικό, αποδοτικό, ευέλικτο, πραγματώνουν τους τιθέμενους στόχους βάσει αυστηρών προδιαγραφών και εργάζονται με επιτυχία σε όλο το φάσμα της εξέλιξης της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. 

Η νέα τεχνολογία, η εκπαίδευση και πάνω από όλα η ευθύνη που αντιλαμβάνεται ότι έχει ο κάθε εργαζόμενος ξεχωριστά και όλοι μαζί σαν ομάδα για την περάτωση του έργου που αναλαμβάνουν, αποδίδουν στην κοινή προσπάθεια με τους συνεργάτες μας για μια υγιή και επιτυχημένη πορεία για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων.

 

Αυτός είναι και ο λόγος και της

ανοδικής πορείας στον αριθμό του ανθρωπίνου δυναμικού την τελευταία 5ετία. 

 

 

Δείτε τις θέσεις εργασίας εδώ:

Barista | Skywalker.gr

Οδηγός | Skywalker.gr

Μας ενδιαφέρουν συνεργάτες στο είδος.

 

Στείλτε μας το βιογραφικό σας στο

cv@pietris.gr