ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Βασική αρχή, δέσμευση και φιλοσοφία της εταιρείας και κάθε στελέχους είναι να παρέχουμε στους πελάτες υπηρεσίες και προϊόντα που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τρόφιμα και να επιτυγχάνονται οι στόχοι ποιότητας.

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες και από όλους τους εργαζόμενους θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της επιχείρησης και των στόχων της. Επιπρόσθετα, η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας για την βιωσιμότητά της.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η επιχείρηση «ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε» αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο , σέβεται τον πελάτη, το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.