ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ υποκειμένων ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ τηρηση και επεξεργασια προσωπικων δεδομενων

Η εταιρεία έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων τον κ. Ανδρέα Ροδάκο και ως αναπληρωτή του τον κ. Κωνσταντίνο Θεοδωρόπουλο, στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε, μέσω της ηλεκτρονικής ταχυδρομικής διεύθυνσης andreas.rodakos@knr.gr, για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (Πρόσβαση/ Διόρθωση/ Διαγραφή/ Φορητότητα/ Περιορισμός Επεξεργασίας/ Αντίταξη στην Επεξεργασία), όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.pietris.gr/. Τα δεδομένα που συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία, είναι αυτά που απαιτούνται αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών της εταιρείας προς του πελάτες της.

Για να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πατήστε εδώ.